Beheer

beheer_icon

Wilt u uw woning afstaan voor het beheer?

Woningbemiddeling B.V. kan zorgen voor zowel het financiële als technische beheer van uw woning.

Financiële beheer
De beheerder zal er op toezien dat het pand welke in verhuur is gegeven de voorwaarden in de huurovereenkomst door de huurder wordt nageleefd. De voorwaarden worden in de huurovereenkomst per pand nader toegelicht. De eigenaar geeft aan beheerder het recht om de incasso over te nemen. De beheerder zal er op toezien dat de huurpenningen op tijd worden betaald.

Bij nalatigheid van de huurder zal de beheerder alle zaken in werking stellen om de huurpenningen te incasseren. Indien gesprekken en schriftelijke herinneringen geen resultaat opleveren, zal Woningbemiddeling B.V. en haar medewerkers de zaak onverwijld overdragen aan een incassobureau. De kosten voor incassoprocedures vallen buiten deze overeenkomst en worden door de eigenaar vergoed.

 

Technische beheer
In het technische gedeelte van het beheer zal de beheerder optreden als conciërge. De voorwaarden zijn dat de beheerder in eerste instantie een inventarisatie maakt van het gebrek. Na de inventarisatie zal de beheerder in overleg treden met de eigenaar.  Aan de eigenaar zal de problematiek worden voorgelegd. Na voorlegging van de problematiek zullen offertes worden opgevraagd en na schriftelijke toestemming zal de problematiek verder worden afgehandeld.

 

Indien u meer informatie wenst over het beheren van uw woning of om een afspraak te maken, neemt u dan contact met ons op.