WOZ bezwaar

VERLAAG GRATIS DE WOZ WAARDE

WOZ-waarde te hoog?

Is de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand te hoog vastgesteld? Onze deskundige taxateurs beoordelen kosteloos de WOZ-waarde. Is volgens ons de WOZ-waarde van uw pand te hoog, dan zullen wij namens u gratis een WOZ bezwaar indienen bij de gemeente.

Heeft u een uitspraak op uw WOZ bezwaarschrift ontvangen en wordt de waarde niet verlaagd? Dan dienen wij kosteloos een WOZ beroep in tegen de betreffende uitspraak.

Waarom gratis?

Als het ingediende WOZ bezwaar gegrond wordt verklaard, dan ontvangen wij van de gemeente een vergoeding op grond van de wettelijke proceskostenvergoeding. Mocht het bezwaar tegen de WOZ-waarde worden afgewezen, dan is dat ons risico. De hele procedure is hierdoor gratis voor u.


Een lagere WOZ-waarde betekent besparen op de:
⇨ Onroerendezaakbelasting                   
⇨ Inkomstenbelasting                            
⇨ Schenkbelasting                                   
⇨ Erfbelasting
⇨ Waterschapsbelasting
⇨ Vennootschapsbelasting


WONINGBEMIDDELING B.V. HANTEERT HET VOLGENDE STAPPENPLAN VOOR DE WOZ-BEZWAAR PROCEDURE: