Toezichthouder treedt op tegen huurbemiddelaars

Toezichthouder treedt op tegen huurbemiddelaars

Huurbemiddelaars brengen nog altijd ten onrechte kosten in rekening bij huurders. Onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan het licht gebracht dat 70 procent van de bemiddelaars rekeningen indient van gemiddeld zo’n 200 euro.

De wet verbiedt bemiddelaars kosten in rekening te brengen als ze werken in opdracht van een verhuurder. De ACM vindt dat de bemiddelaars misbruik maken van de zwakke positie van huurders in de overspannen woningmarkt.

De toezichthouder heeft het probleem al eerder geconstateerd en ondernam in 2014 en 2016 actie om een eind te maken aan die praktijk. Nu begint een nieuwe actie van de ACM. De organisatie roept mensen op een klacht in te dienen via ConsuWijzer als ze onterechte bemiddelingskosten moeten betalen.

Toezichthouder treedt op tegen huurbemiddelaars