Kloof woningmarkt steeds groter

De kloof tussen duur en betaalbaar Nederland wordt steeds groter. Een huis in de Amsterdamse Vondelbuurt is tien keer zo duur als een vergelijkbaar huis in het Groningse Nieuweschans.

Dit blijkt uit het onderzoek van Elsevier Weekblad en het Kadaster naar de vierkantemeterprijzen van verkochte koophuizen in alle wijken over 2018. De resultaten van het onderzoek staan deze week in Elsevier Weekblad en op  www.elsevierweekblad.nl/huizenprijzen.

De hoofdstad neemt steeds meer afstand van de rest van het land. Amsterdamse wijken nemen plek 1 tot en met 57 in op de ranglijst van duurste wijken van het land. Pas op plek 58 vinden we de eerste niet-Amsterdamse wijk: Loosdrecht. Het is één van de plaatsen die profiteren van de gekte in de hoofdstad. Hoofdstedelingen cashen hun overwaarde en kiezen voor grote huizen met oprit en tuin in de regio rond Amsterdam, maar ook ver daarbuiten.

Prijsstijgingen

Dit blijkt ook uit het beeld van de prijsstijgingen. Huizen worden in het hele land rap duurder. De prijzen stegen het afgelopen jaar het hardst in Oosterbeek (Gelderland), de Zuidas (Amsterdam), Nieuwegein, Overtoomse Veld (Amsterdam) en in Súdwest-Fryslân. In 96 procent van de 3.086 wijken stegen de prijzen. Alleen in sommige krimpregio’s, veelal aan de randen van het land, dalen de prijzen.

Op basis van de cijfers die het Kadaster voor Elsevier Weekblad berekende, is dit jaar voor het eerst gezocht naar de parels van de huizenmarkt. Waar kunnen huizenzoekers in deze oververhitte markt nog slagen? Dat kan in wijken als Oosterbeek Noord-Oost, Merwestein in Nieuwegein en het centrum van Vlaardingen. Daar zijn de huizen nog relatief betaalbaar, maar stijgen de prijzen wel hard. In deze buurten ‘gebeurt het’.

Over het onderzoek

Het onderzoek ‘Wat is uw huis waard?’  is uitgevoerd door Elsevier Weekblad in samenwerking met het Kadaster. Voor alle Nederlandse wijken zijn gemiddelde huizenprijzen per vierkante meter berekend. Ook biedt het onderzoek informatie over alle wijken: prijsontwikkeling, percentage verkochte woningen en de verhouding tussen het inkomen van inwoners en huizenprijzen. Voor de vijf grote steden zijn gegevens op buurtniveau beschikbaar.

Het onderzoek onderscheidt zich van andere monitors en peilingen doordat niet wordt gekeken naar vraagprijzen, indicatieve WOZ-waarden of naar prijsinformatie afkomstig van makelaars, maar naar de werkelijk betaalde prijzen per vierkante meter over geheel 2018.

Bron: Erik Wiegerinck, www.vastgoedmarkt.nl

Kloof woningmarkt steeds groter